Om Nässjö

Fotograf: Pierre p77

Fotograf: Pierre p77

Bo på det Småländska höglandet

Nässjö är centralort i Nässjö kommun och Höglandets största ort med 16 700 invånare.

I det småbrutna skogslandskapet på Småländska höglandet drogs järnvägen fram under 1800-talets andra hälft och Nässjö såväl som Flisby, Solberga, Grimstorp och Bodafors är orter som har växt fram utmed det som idag är Södra stambanan. Nässjö är en unik knutpunkt för totalt sex järnvägsspår för person- och godstrafik. Detta medför att Nässjö har tågförbindelser åt norr och söder, åt sydväst och sydost och från kust till kust i öst-västlig riktning.

Om bygdens historiska utveckling finns flera beskrivningar att ta del av (se länken i högermenyn – Nässjöbygdens historia). Idag är Nässjö tätort en dynamisk stad belägen fyra mil öster om länets residensstad Jönköping, dit det finns utmärkta förbindelser via järnväg och väg. Även till grannkommunerna Aneby, Eksjö, Vetlanda och Sävsjö är kommunikationerna goda. I och med järnvägen nås regioner som Lund/Malmö/Köpenhamn, Linköping/Norrköping och Stockholm inom några timmar. De närmaste flygplatserna finns i Jönköping, Växjö och Nyköping.

Höjdområdena i och kring Nässjö stad utgör vattendelare för fyra stora avrinningsområden i sydöstra Sverige. Den som besöker hembygdsparken och vattentornet har utsikt i vid vinkel över staden och får en upplevelsen av ortens böljande topografi. Andra utsiktsplatser finns vid Nässjö golfbana och på lasarettsområdet.

Texten kommer från Nässjö kommuns hemsida, läs mer om Nässjö här

Hyr lägenhet i Nässjö